החקיקה החדשה במיסוי מקרקעין: עידוד הרכישה הראשונה

 בשנים האחרונות, נכנסו לתוקף מספר שינויים בחוק מיסוי המקרקעין, המיועדים מחד לעודד מכירת דירות עבור בעלי מספר דירות, ומאידך להקל על רכישת דירה ראשונה לקונים החדשים. ולכן, הוראות אלו משנות את מערכת הפטורים ממס השבח וממס הרכישה. החקיקה היום מבליטה את ההבחנה בין דירת מגורים יחידה לבין דירה נוספת בכך שהיא הגדילה את שיעורי המס [...]