droit-immobilier-israel

מקרקעין

אתם רוכשים או מוכרים דירה בישראל?
מגורים או מסחרי?
אתם מתכננים פרויקט קבוצתי גדול?
אתם בעלי דירה ומעוניינים להשכירה?

עו”ד יעל הג’ג’ מרואני מגנה על האינטרסים שלכם ומבטיחה לכם שמירה על זכויותיכם. כידוע לכם, בישראל קיימים סוגים שונים של זכויות במקרקעין ולא תמיד נרשמה הבעלות כדין. ולכן, אין לחתום על שום הסכם ו/או זיכרון דברים ללא יעוץ משפטי מעמיק הכולל את כל הבדיקות המשפטיות המקדמיות שרק עו”ד מטעמכם יכול לעשות עבורכם.

משרדנו יטפל בכל הנושאים המשפטיים, החוזיים, המיסויים והרישומיים עבור עסקת הנדל”ן שלכם.
כמו כן, במידת הצורך, אנו נותנים מענה מעמיק ומקיף המכסה את כל האספקטים של התיק שלכם:

משפט צרפתי ואירופאי –  מיסוי בינלאומי –  דיני משפחה ויחסי
דיני החוזים הכלליים והבינלאומיים –  משפט מסחרי ומסחר בינלאומ

השירותים שלנו

צור קשר
משרדנו ישמח לתת לכם מענה מקיף ומורחב. המשימה שלנו היא לייצג באופן אישי ומקצועי את האינטרסים שלכם ורק את שלכם.
צור קשר