חקיקה החדשה במיסוי מקרקעין בשנים האחרונות, נכנסו לתוקף מספר שינויים בחוק מיסוי המקרקעין, המיועדים מחד לעודד מכירת דירות עבור בעלי מספר דירות, ומאידך להקל על רכישת דירה ראשונה לקונים החדשים. ולכן, הוראות אלו משנות את מערכת הפטורים ממס השבח וממס הרכישה.

החקיקה היום מבליטה את ההבחנה בין דירת מגורים יחידה לבין דירה נוספת בכך שהיא הגדילה את שיעורי המס לדירה נוספת. רוכש דירה יחידה יוכל להיות פטור ממס עד לתקרה של 1,600,175 ₪, בעוד שרוכש דירה נוספת יהיה חייב במס בשיעור 8%. יתרה מזו, תושב חוץ, אפילו אין לו דירה אחרת, ייחשב כרוכש דירה נוספת לעניין שיעור מס הרכישה.

 

ביטול הפטור ממס שבח כל 4 שנים

המהפכה הגדולה שבחוק מתייחסת לביטול האפשרות שהייתה לכל מוכר לקבל פטור ממס שבח פעם בארבע שנים בגין מכירת דירת מגורים מזכה, וזאת בלי התחשבות במספר הדירות שבבעלותו. פטור זה בוטל והיום יכול לקבל פטור ממס שבח רק מי שמוכר את דירתו היחידה ואם הוא תושב ישראל. תושב חוץ יוכל ליהנות אף הוא מהפטור בתנאי כי יוכיח כי אין בבעלותו דירה במדינה שבה הוא תושב.


הוראת השעה לעניין מס שבח

עד סוף 2017, החוק מעודד מכירות דירות מגורים עבור מוכרים שיש בבעלותם מספר דירות. על אף ביטול הפטור כל 4 שנים כאמור, ניתן למכור עד 2 דירות שנרכשו לאחר יום 1-01-2014, ולקבל הנחה משמעותית בחישוב מס השבח כאשר זה ייחשב באופן ליניארי ויחסי רק החל מיום 1-01-2014 ועד יום המכירה. הטבה זו הינה חשובה בעיקר למי שמוכר דירה בשבח רב ולאחר תקופת בעלות ארוכה.

למשל, קינתם דירה בשנת 2006 במחיר 1,000,000 ₪. היום בשנת 2016, אתם מוכרים אותה במחיר 2,000,000 ₪. לפי שיטה זו, החוק מאפשר לכם לחשב את השבח הלינארי משנת 2014 בלבד. המס ייחשב ביחס ל- 2 שנים מתוך 10 שנות החזקה בנכס, קרי 1/5. ולכן, תשלמו רק 1/5 ממס השבח הצפוי בדרך כלל.

תיקוני החוק מעבירים היום לציבור מסר חד משמעי, אשר מהווה עידוד רכישת דירת מגורים יחידה, וזאת על ידי מתן הטבות גם בצד המוכר וגם בצד הקונה.

משרדנו נמצא לשירותכם לכל שאלה ונותן מענה לכל עסקה.

 

יעל הג’ג’-מרואני, עו”ד. ינואר 2016.